No tweets found.

oproep EXTRA ledenvergadering

oproep EXTRA ledenvergadering

Beste Leden,

Momenteel zijn wij als bestuur druk bezig met het zoeken van een opslagruimte voor ons materialen. Her en der in Grou staan nu spullen van ons opgeslagen, en dit is voor ons niet wenselijk.

Inmiddels hebben we een optie kunnen nemen op een loods die voor ons geschikt is.Een groot gedeelte van de aankoop zullen we kunnen financieren uit de eigen middelen. Wel zijn we van mening dat we ook een deel willen lenen aangezien we dit jaar ook weer een mooie Grouster Merke neer willen zetten.

Voordat wij over kunnen gaan tot aanschaf van de opslagruimte hebben wij de instemming nodig van de Algemene Ledenvergadering.Aangezien deze pas vlak voor de Merke georganiseerd gaat worden zijn wij genoodzaakt om toch een extra ledenvergadering te beleggen.

De datum hiervoor is: dinsdag 16 februari a.s. vanaf 20.00 uur in Café de Bierhalle.Na de opening zal een presentatie van de plannen gegeven worden en hoe we dit financieel willen gaan regelen.

Vervolgens zullen er een tweetal stemrondes plaatsvinden. 

Stemming 1 betreft het aanschaffen van vastgoed door de vereniging. Stemming 2 betreft het aangaan van een hypothecaire lening. Hierna zal de vergadering weer beëindigd worden.

We hopen op jullie komst.

Bestuur Ferieniging Foar Folksformaken

Foto wedstrijd Hert Fan Fryslan

Foto wedstrijd Hert Fan Fryslan
De ingezonden foto's

Museum Hert Fan Fryslan organiseerde dit jaar samen met de FFF een fotowedstrijd.
Alle ingezonden foto's staan inmiddels online!

Slam!FM foto's online!

Slam!FM foto's online!

Helaas zit de Merke er weer op!

We hebben weer een geweldig weekend gehad!
Langs deze weg willen we nogmaals al onze vrijwilligers, sponsoren en bezoekers bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt!

De laatste foto's komen inmiddels binnen.
De foto's van Slam!FM on tour staan inmiddels online en de die van de slotavond volgen z.s.m.
Hendrik Jan de Wolf en Marian Baarda bedankt voor het maken van deze mooie foto's!