Voorverkoop Merke 2015

Voorverkoop Merke 2015

Morgenavond (28-08-15) is het zover!
De start van de voorverkoop van de Merke! 
Zowel de kaarten voor de Caribbean Party Night als het Frysk-Matinee zijn vanaf 20:00 uur te verkrijgen in de Bierhalle.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen dan kun je vanaf aanstaande zaterdag je voorverkoop kaarten ook kopen bij de Schiffart of Mitra Grou!

Verslag jaarvergadering 2015

Verslag jaarvergadering 2015

Gisteravond vond voor de 95ste keer de traditionele FFF jaarvergadering plaats.
Omdat het aantal leden dat de vergadering bezoekt iedere jaar stijgt werd de bovenzaal van de Bierhalle te klein en moest de vergadering in het cafe worden gehouden.

Naast de vaste onderwerpen was er dit jaar aandacht voor het afscheid van Sander en Nely die na 12 jaar inzet dit jaar voor het laatst meedraaien in het bestuur. Onder groot applaus van de aanwezige leden werd ingestemd met het benoemen van Sander tot erelid!

Marktmeester Gerard Andringa maakt bekend dat de Oostergoo Merke dit jaar voor het laatst in de huidige opzet plaats heeft gevonden. Met ingang van 2016 wordt de kermis verplaatst naar het weekend van de opening van het watersportseizoen.

Voorzitter Ridsert van der Geest presenteerde met trots het vernieuwde programmaboekje met daarin de activiteiten voor deze Merke. Naast een nieuwe lay-out is het boekje dit jaar ook nog eens een paar pagina's dikker zodat het nog overzichtelijker is.
Aan het eind van de vergadering werden de nieuw poloshirts voor de vrijwilligers gepresenteerd. De eerste exemplaren werden aan de  aanwezige ereleden en erevoorzitter overhandigd.

Ook werd er bekend gemaakt dat de Grouster Merke dit jaar over een eigen online radiostation beschikt. Hier zullen tijdens de Merke naast non-stop muziek enkele programma's worden gepresenteerd door de bestuursleden.

Wil je weten wat je deze Merke allemaal staat te wachten download dan het programmaboekje onder de knop 'downloads'.

Jaarvergadering

Jaarvergadering

Helaas zit voor de meeste mensen de vakantie er al weer op en zitten we weer te zwoegen op school of op het werk.

Het goede nieuws is dat de Grouster Merke nu wel heel dicht bij komt!

Morgenavond vind om 20.00 uur de algemene ledenvergadering plaats in de Bierhalle.
Tijdens deze vergadering wordt onder andere het programma van de Merke bekendgemaakt!
Graag nodig we langs deze weg onze leden uit om deze vergadering bij te wonen!